Bixby

Bixby adalah asisten virtual yang dikembangkan oleh Samsung Electronics.