Headphone

Headphone adalah sepasang pengeras suara kecil yang dikenakan di sekitar kepala di atas telinga pengguna.