Headphone

Headphone adalah sepasang pengeras suara kecil yang dikenakan di sekitar kepala di atas telinga pengguna.

Headphone adalah sepasang pengeras suara kecil yang dikenakan di sekitar kepala di atas telinga pengguna.