Wi-Fi

sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel