Turbin

Turbin adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida.

Show more