Ryzen 7 3800X

Ryzen 7 3800X adalah prosesor terbaru yang bakal dibesut AMD untuk menyaingi prosesor Intel i9-9900k.